Home
Wydarzenia muzyczne
PDF Drukuj Email

 

Projekt pn. "Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu".
Inwestycja o wartości całkowitej 11 mln złotych, dofinansowana w kwocie 9,36 mln złotych w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 
PDF Drukuj Email

STYPENDIUM SZKOLNE

Próg dochodowy wynosi 456 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 proszę składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pok.316).

 

Termin składania wniosków upływa 15.09.2014r.

 
PDF Drukuj Email

Spotkanie organizacyjne

osób zainteresowanych nauką w OGNISKU MUZYCZNYM

odbędzie się w środę 03 IX 2014r.

o godzinie 1700.

ZAPRASZAMY

 

 
PDF Drukuj Email

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014 / 2015

1 września 2014r.

Uczniowie klasy 1 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I stopnia

(szkoła podstawowa) - spotkanie z wychowawcami o godz. 900

Klasa 1a - sala nr 106     Klasa 1b - sala nr 108

Rozpoczęcie  roku szkolnego - sala kameralna:

 

  • Klasy 1 - 3 OSM I stopnia - godzina 1000
  • Klasy 4 - 6 OSM I stopnia - godzina 1130
  • OSM II stopnia i PSM I i II stopnia - godzina 1230

 


Rada Pedagogiczna

odbędzie się w dniu 29 sierpnia (piątek)

o godzinie 1400

 
PDF Drukuj Email

UWAGA RODZICE

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom  "Wyprawka szkolnaprzysługuje:

- uczniom klas II - III oraz VI OSM I stopnia, a także uczniom klasy  VI OSM II stopnia z rodzin spełniających kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie większy niż 539 zł.)

-  uczniom klas II - III oraz VI OSM I stopnia, a także uczniom klasy  VI OSM II stopnia z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności o których mowa w ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004r. (w takim wypadku należy uzasadnić trudną sytuację rodzinną)

-  uczniom  słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej  (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Wnioski  oraz  informacje  szczegółowe  można  uzyskać  u pedagoga  szkolnego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników mija  10.09.2014r.

 

 
«PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts