Home
Aktualności
PDF Drukuj Email

W ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zadanie:

"Przebudowa budynku internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu oraz zakup wyposażenia na potrzeby szkoły"

w kwocie  600 000,00  złotych.

W ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zostały zakupione na kwotę 50.000,00 złotych niżej przedstawione instrumenty:

 

  • Skrzypce  4/4 Pietro Paolo Corrado - 1 zestaw
  • Skrzypce  3/4 Pietro Paolo Corrado - 1 zestaw
  • Altówka dziecięca  3/4 Pietro Paolo Corrado - 1 zestaw
  • Wiolonczela  4/4 mod. 1100 - 1 zestaw
  • Wiolonczela  3/4 mod. 300 - 2 zestawy
  • Wiolonczela 1/2 mod. 180 - 1 zestaw
  • Kontrabas  1/4 Gewa Pure Strings - 1 zestaw
  • Pianino YAMAHA  B1 PE

*w skład zestawu wchodzi instrument + smyczek + pokrowiec


W miesiącu październiku rozpoczęliśmy również przebudowę naszego internatu. Poniżej przedstawimy zdjęcia z budowy.


Internat przed rozpoczęciem prac remontowych


 
PDF Drukuj Email

 

Z radością zawiadamiamy, że III edycja EKP odbędzie się już tej zimy! Zdecydowaliśmy się na zdalną formę konkursu, by umożliwić młodym pianistom zaprezentowanie swoich umiejętności w trudnym czasie pandemii. Rozszerzamy ofertę dla kolejnych dwóch grup wiekowych!

Czekamy na zgłoszenia do 20.02.2021

 

Regulamin i karta uczestnika w zakładce Konkursy

 

 
PDF Drukuj Email

Komunikat COVID-19 nr 3

Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu

od dnia 9 listopada 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 5 listopada 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,od dnia 9 listopadado dnia 29 listopada 2020 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.
1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II. W OSM I st.
1. W klasach I ? VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. Zapewnia się opiekę świetlicową ( od 7.00 do 16.00 ) dla uczniów klas I ? III , których rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19.

III. W OSM II st.
1. W klasach I ?VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. Dla klas II i klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
3. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.

W indywidualnych przypadkach , w odniesieniu do uczniów , którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej, uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg ).

Dopuszczalne jest prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem infrastruktury i gabinetów szkolnych.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu

Andrzej Korpacki

 
PDF Drukuj Email

Komunikat COVID-19 nr 2
Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu
od dnia 26 października 2020 r.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 23 października 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.

1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się w sposób zdalny.
2. Indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób hybrydowy tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć, w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

II. W OSM I st.

1. Tryb stacjonarny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych z wyłączeniem klas z wyznaczoną kwarantanną. Uczniowie będą mogli korzystać z zajęć świetlicowych oraz obiadów w szkolnej stołówce wg dotychczasowych zasad.
2. W klasach IV-VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.

III. W OSM II st.

1. W klasach I-V tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. W klasie VI
a) tryb zdalny dla wszystkich zajęć grupowych,
b) tryb hybrydowy dla indywidualnych zajęć instrumentalnych tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć , w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.
Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg).

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki


 
PDF Drukuj Email

 

Komunikat COVID-19 nr 1

Informuję, że od dnia 19 października 2020r. zajęcia indywidualne oraz zajęcia realizowane zbiorowo w ZPSM (wszystkie szkoły) w Elblągu są prowadzone stacjonarnie wg dotychczasowego planu. Uczniowie przebywający na kwarantannie/w izolacji będą otrzymywali materiały  z zajęć zbiorowych na Platformie Teams.

Wszelkie informacje o zmianach obowiązujących w ZPSM w Elblągu będą pojawiały się na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym szkoły.

Podstawa prawna : par. 2b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 października 2020 r.

Dyrektor ZPSM w Elblągu

Andrzej Korpacki

 
«PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts