Home
Aktualności
PDF Drukuj Email

Koncepcja organizacji zdalnego nauczania w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

 1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020r. aż do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć edukacyjnych i wychowawczych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego Mobireg, platformy Microsoft Teams, komunikatorów Discord, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych e.podręczniki.pl, bezpłatnych programów edukacyjnych MATH.EDU.PL oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z  sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.
 3. Nauczyciele ZPSM w Elblągu w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 4. Dyrektor Szkoły  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Plan zajęć będzie umieszczony w elektronicznym dzienniku Mobireg.
 5. Dyrektor Szkoły określi formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Opracowany harmonogram będzie zawierał informację, w których godzinach, od poniedziałku do piątku, uczniowie i rodzice będą mogli się konsultować z nauczycielami zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Takie harmonogramy zostaną przygotowane także przez szkolnego psychologa i pedagoga. Formą zdalnego nauczania został również objęty uczeń, realizujący obowiązek nauki poprzez nauczanie indywidualne.
 6. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele uwzględniają zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 7. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizji.
 8. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas 1-3 OSM I st. do poinformowania rodziców uczniów tych klas o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników.
 9. Dyrektor Szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz sposoby jej oceniania (zasady wprowadzone zostaną do Przedmiotowych Systemów Oceniania).
 10. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych lub sekcjach instrumentalnych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.
 11. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zalogowania się na platformę Discord, na której odbywać się będą spotkania i Rady Pedagogiczne.


Dyrektor ZPSM w Elblągu

Andrzej Korpacki

 
PDF Drukuj Email

Gabinet stomatologiczny

W związku z:

 1. ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego,
 2. wyjątkową dynamiką rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19,
 3. szczególnym narażeniem rozprzestrzeniania się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową, jaki charakteryzuje zabiegi stomatologiczne,
 4. biorąc również pod uwagę brak możliwości uzupełnienia zaopatrzenia w środki ochrony oraz urlopy opiekuńcze nad dziećmi personelu medycznego,

informuję, że Perfekt Dent Centrum Stomatologiczne w Elblągu pracuje do odwołania w systemie teleporad (konsultacje, wystawianie e-recept, e-zaświadczeń itp.) wg harmonogramu:

Poniedziałek - 13.00-15.00
Wtorek - 8.00-10.00
Środa - 8.00-10.00
Czwartek - 13.00-15.00
Piątek - 8.00-10.00

Prosimy dzwonić pod nr tel. 609 340 949

Kierownik NZOZ Perfekt Dent

Irena Bieniek

 

 
PDF Drukuj Email

 

 
PDF Drukuj Email

Opłaty za obiady w m-cu
MARCU 2020


02 III 2020 w godz. 1200 - 1600

03 III 2020 w godz.   800 - 9 00

03 III 2020 w godz.  1200 - 1600

04 III 2020 w godz. 12 00 - 1530

Odpłatność za obiady dla uczniów w MARCU
wynosi 88,00 zł

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

 

 
«PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts