Home Aktualności Zasady organizacji pracy ZPSM w Elblągu od dnia 7 lutego 2022 r.
PDF Drukuj Email

Zasady organizacji pracy ZPSM w Elblągu 
od dnia 7 lutego 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 7 lutego do dnia 27 lutego 2022 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W OSM I st.

  1. W klasach I - IV tryb stacjonarny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
    Uczniowie będą mogli korzystać z zajęć świetlicowych oraz obiadów w szkolnej stołówce wg dotychczasowych zasad.
  2. W klasach IV - VI

a) tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i ogólnomuzycznych,

b) tryb hybrydowy dla indywidualnych zajęć instrumentalnych tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć, w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

II. W OSM II st.

  1. W klasach I - VI

a) tryb zdalny dla wszystkich zajęć grupowych,
- klasy II i klasa VI - grupowe konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych,

b) tryb hybrydowy dla indywidualnych zajęć instrumentalnych tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć, w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

III. W PSM I st. oraz w PSM II st.

  1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się w sposób zdalny.
  2. Indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób hybrydowy tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć, w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem platformy TEAMS, wg dotychczasowego planu lekcji.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.


Dyrektor ZPSM w Elblągu

Andrzej Korpacki

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts