Home Zamówienia publiczne
PDF Drukuj Email

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu mającego siedzibę w Elblągu, ul. Traugutta 91 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.11.2010 r.  na "Dostawę bonów towarowych dla pracowników ZPSM w Elblągu " wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę - SODEXO PASS Polska Sp. z o.o. , ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie I  kryterium - cena wyniosła - 100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie II kryterium - ilość placówek realizujących bony towarowe wyniosła - 100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie II kryterium - oferowany asortyment, który można nabyć bony towarowe wyniosła - 100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie III kryterium - termin ważności bonów wyniosła - 1,78 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów wyniosła - 301,78 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono niżej przedstawione oferty:

1.     Oferta nr 2

BONUS SYSTEMS POLSKA S.A.

Ul. Żupnicza 17

03-821 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie I  kryterium wyniosła - 100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie II kryterium wyniosła - 19,72 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie III kryterium wyniosła - 59,52 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie IV kryterium wyniosła - 100 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów wyniosła - 279,24 pkt.

 

 

 

 

2.     Oferta Nr 3

HIPERMARKET CARREFOUR POLSKA  Sp. z o.o.

Ul. Płk. Dąbka 152

82-300 Elbląg

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie I kryterium wyniosła ?

100 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie II kryterium wyniosła - 12,92 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie III kryterium wyniosła -59,52 pkt.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie IV kryterium wyniosła -1,22 pkt.

Łączna liczba otrzymanych punktów wyniosła 173,66 pkt.

 

 

Zamawiający zawiadamia również , iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 19.11.2010 r.

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie oferty i udział w postępowaniu .

 

 

Otrzymują :

1. SODEXO PASS Polska Sp. z o. o. w Warszawie

2. BONUS SYSTEM POLSKA S.A. w Warszawie

3. HIPERMARKET CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. w Elbląg

 

 

 

Elbląg 08.11.2010 r.

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts