Home Rekrutacja
PDF Drukuj Email

Tu znajduje się regulamin przyjmowania uczniów
do ZPSM w ElbląguREGULAMIN

 


OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

8-letnia podstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi

Wiek kandydatów: 6-7 lat.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (załącznik do podania)

 

Druk podania do pobrania

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

4-letnia podstawowa szkoła muzyczna bez przedmiotów ogólnokształcących

Wiek kandydatów 9-16 lat.

Zajęcia prowadzone są popołudniami, 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (załącznik do podania)

Uzdolnieni uczniowie mogą kontynuować dalszą naukę w szkole muzycznej II stopnia.

 

Druk podania do pobrania


OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (OSM IIst.) to 6-letnia dzienna szkoła muzyczna po szóstej klasie. W klasach 1. i 2. uczniowie realizują program klas 7. i 8. szkoły podstawowej następnie bez egzaminów wstępnych kontynuują naukę w liceum muzycznym.

Szkoła posiada własny internat dla uczniów zamiejscowych.

Szkoła realizuje pełny program muzyczny i ogólnokształcący. Uczniowie szkoły są laureatami wielu olimpiad, konkursów i przeglądów - muzycznych, przedmiotowych i językowych.

Zajęcia odbywają się w małych zespołach klasowych, z wykorzystaniem pracowni muzycznych, komputerowych, sal: koncertowej i gimnastycznej oraz pracowni przedmiotowych.

W bieżącym roku szkolnym prowadzony jest nabór uczniów na wydział instrumentalny oraz wydział rytmiki.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców

- świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły ogólnokształcącej;

- odpis ocen za I semestr klasy szóstej szkoły ogólnokształcącej;

- 2 fotografie legitymacyjne;

- ostatnie świadectwo szkoły muzycznej;.

Wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny.

 

Druk podania do pobrania

 

 

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 

Szkoła Muzyczna II stopnia to oferta nauki muzyki w systemie zajęć popołudniowych dla uczniów w wieku 13-23 lat .

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.

Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli podstawową szkołę muzyczną jak i ci, którzy naukę muzyki pobierali w szkole muzycznej lub uczyli się w innym trybie

Absolwenci szkoły otrzymują dyplom muzyka zawodowego

oraz mogą ubiegać się o przyjęcie do wszystkich wyższych uczelni

muzycznych w kraju i za granicą.

W bieżącym roku szkolnym prowadzony jest nabór uczniów na wydział

instrumentalny. Wydział ten prowadzi nauczanie na następujących instrumentach:

- flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, kontrabas

oraz

- skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, fortepian 

Wymagane dokumenty:

- podanie;

- ostatnie świadectwo szkoły muzycznej,

- zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny.

Istnieje możliwość wcześniejszych bezpłatnych konsultacji.

 

Druk podania do pobrania

 

INTERNAT


Dla uczniów spoza Elbląga istnieje możliwość zamieszkania w internacie. Należy złożyć w sekretariacie szkoły kartę przyjęcia.

Druk do pobrania


 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts