Rekrutacja 2018/19
Home Rekrutacja
PDF Drukuj Email

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

6-letnia podstawowa szkoła muzyczna z przedmiotami ogólnokształcącymi

Wiek kandydatów: 6-7 lat.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców,

- świadectwo zdrowia.

Szkoła prowadzi kurs przygotowawczy dla kandydatów (data będzie podana w późniejszym terminie).

Termin składania podań: 31 marca 2018 r.

Druk podania do pobrania

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

4-letnia podstawowa szkoła muzyczna bez przedmiotów ogólnokształcących

Wiek kandydatów 9-16 lat.

Zajęcia prowadzone są popołudniami, 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców,

- świadectwo zdrowia.

Uzdolnieni uczniowie mogą kontynuować dalszą naukę w gimnazjum muzycznym lub szkole muzycznej II stopnia w systemie zajęć popołudniowych.

Wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny.

W maju b.r. szkoła prowadzi kurs przygotowawczy dla kandydatów.

Termin składania podań: 31 maja 2018 r.

Druk podania do pobrania


GIMNAZJUM MUZYCZNE (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia)

 

Gimnazjum Muzyczne wchodzi w skład 6-letniej OSM II stopnia. Oznacza to, że absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w liceum muzycznym w Elblągu bez dodatkowych egzaminów.

Szkoła posiada własny internat dla uczniów zamiejscowych.

Szkoła realizuje pełny program muzyczny i ogólnokształcący. Uczniowie szkoły są laureatami wielu olimpiad, konkursów i przeglądów - muzycznych, przedmiotowych i językowych.

Zajęcia odbywają się w małych zespołach klasowych, z wykorzystaniem pracowni muzycznych, komputerowych, sal: koncertowej i gimnastycznej oraz pracowni przedmiotowych.

W bieżącym roku szkolnym prowadzony jest nabór uczniów na wydział instrumentalny oraz wydział rytmiki.

Od kandydatów na instrumenty dęte, perkusję i kontrabas nie wymaga się ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

Wymagane dokumenty:

- podanie rodziców;

- świadectwo ukończenia klasy piątej szkoły ogólnokształcącej;

- odpis ocen za I semestr klasy szóstej szkoły ogólnokształcącej;

- 2 fotografie legitymacyjne;

- kandydaci na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, gitarę, fortepian

i rytmikę - ostatnie świadectwo szkoły muzycznej;.

Wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny.

Podania o przyjęcie należy składać w terminie: do dnia 15 maja 2018 r.

Druk podania do pobrania

 

 

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 

Szkoła Muzyczna II stopnia to oferta nauki muzyki w systemie zajęć popołudniowych dla uczniów w wieku 13-21 lat .

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Uczniowie pozostają w swoich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących.

Do egzaminu wstępnego mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli podstawową szkołę muzyczną jak i ci, którzy nie posiadają przygotowania muzycznego.

Szkoła posiada własny internat dla uczniów zamiejscowych.

Absolwenci szkoły otrzymują dyplom muzyka zawodowego

oraz mogą ubiegać się o przyjęcie do wszystkich wyższych uczelni

muzycznych w kraju i za granicą.

W bieżącym roku szkolnym prowadzony jest nabór uczniów na wydział

instrumentalny. Wydział ten prowadzi nauczanie na następujących instrumentach:

- flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja, kontrabas - nie wymaga się przygotowania muzycznego;

oraz

- skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, fortepian - dla uczniów szkół muzycznych.

Wymagane dokumenty:

- podanie;

- kandydaci na skrzypce, altówkę, wiolonczelę, gitarę, fortepian - ostatnie świadectwo szkoły muzycznej,

- zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wszyscy kandydaci zdają egzamin wstępny.

Istnieje możliwość wcześniejszych bezpłatnych konsultacji.

Podania o przyjęcie należy składać w terminie: do dnia 31 maja 2018 r.

Druk podania do pobrania

 

INTERNAT


Dla uczniów spoza Elbląga istnieje możliwość zamieszkania w internacie. Należy złożyć w sekretariacie szkoły kartę przyjęcia.

Druk do pobrania


 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts