Home Stypendia szkolne
PDF Drukuj Email

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

- dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg;

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w gosp. dom. nie może być wyższa niż 514 zł. netto;

- podstawową przesłanką do otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski (do pobrania na stronie eped.pl ) należy złożyć w Urzędzie Miasta (pok. 318) do dnia 15.09.2017r.

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts