Home
PDF Drukuj Email

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.

 


Od grudnia 2017r. nasza szkoła realizuje projekt programu Erasmus+ mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk "Rytmy sukcesu - muzyka i ruch w rozwijaniu kompetencji kluczowych". Projekt obejmować będzie wybranych uczniów naszej szkoły w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli, którzy zainteresowani będą podnoszeniem swoich kwalifikacji i zdobywaniem nowej wiedzy.
Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę, wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów. W ciągu dwóch lat jego trwania nasi uczniowie będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z uczniami szkół partnerskich. Kadra pedagogiczna będzie uczestniczyła w szkoleniach, wypracowywała sposoby wdrażania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania odnoszących się do wybranych dziedzin kształcenia. Dzięki długotrwałym działaniom, będziemy promować szkołę w środowisku.
Placówki, z którymi będziemy współpracować to szkoła St.Bonaventura-Gymnasium w Dillingen (Niemcy) oraz Sir Robert Pattinson Academy w Lincoln (Wielka Brytania).
Pierwsze spotkanie partnerów odbędzie się w naszej szkole w dniach 08-09.03.2018r. Będziemy gościć nauczycieli partnerskich szkół na spotkaniu organizacyjnym. Pokażemy naszą szkołę oraz zaprezentujemy umiejętności naszych uczniów w krótkim programie artystycznym.

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts