Home Aktualności Komunikat COVID-19 nr 2
PDF Drukuj Email

Komunikat COVID-19 nr 2
Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu
od dnia 26 października 2020 r.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 23 października 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.

1. Wszystkie zajęcia grupowe odbywają się w sposób zdalny.
2. Indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób hybrydowy tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć, w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

II. W OSM I st.

1. Tryb stacjonarny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych z wyłączeniem klas z wyznaczoną kwarantanną. Uczniowie będą mogli korzystać z zajęć świetlicowych oraz obiadów w szkolnej stołówce wg dotychczasowych zasad.
2. W klasach IV-VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.

III. W OSM II st.

1. W klasach I-V tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. W klasie VI
a) tryb zdalny dla wszystkich zajęć grupowych,
b) tryb hybrydowy dla indywidualnych zajęć instrumentalnych tzn. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem i jego prawnymi opiekunami decyduje o sposobie realizacji zajęć , w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia lub nauczyciela.

W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.
Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg).

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki


 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts