Home Aktualności Komunikat COVID-19 nr 8
PDF Drukuj Email

Komunikat COVID-19 nr 8
Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu
od dnia 1 marca 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz decyzji Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021r., od dnia 1 marca do dnia 12 marca 2021 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.

  1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II. W OSM I st.

  1. W klasach I - VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
  2. Zapewnia się opiekę świetlicową (od 7.30 do 15.30) dla uczniów klas I - III, których rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

III. W OSM II st.

  1. W klasach I - VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
  2. Dla klas II i klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych (do 5 osób) konsultacji z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
  3. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.


W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej, uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg obowiązującego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg ).

Dopuszczalne jest prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem infrastruktury i gabinetów szkolnych.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts