Home


PDF Drukuj Email
 
 
PDF Drukuj Email

Program Ekozespołów 2010-2011

W roku szkolnym 2010/2011 dzieci z klasy II i III po raz kolejny biorą udział w Programie Ekozespołów.


Poprzez różnorodne działania i kampanie realizujemy projekt Fundacji GAP
Polska "Z energią na rzecz ochrony klimatu" pod hasłem "Oszczędzam energię - chronię klimat".

W program ekozespołów zaangażowanych jest 37 uczniów naszej szkoły.

Są to dzieci z klasy 2a i 3a. Opiekę sprawują panie Joanna Gałązka i Edyta Godlewska

Cele naszych działań:

  • kreowanie trwałych zachowań ekologicznego stylu życia,
  • uzmysłowienie konieczności oszczędnego korzystania z zasobów wody i energii w życiu codziennym,
  • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
  • podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • szerzenie efektów działań ekozespołów w lokalnych mediach i na stronie internetowej.

Celem wiodącym w tym roku jest nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania energią. Mając to na uwadze pragniemy:

-  zapoznać dzieci ze sposobami pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej;

-  zapoznać z alternatywnymi źródłami energii;

-  zaszczepić w uczniach konieczności oszczędzania energii i zmienić niewłaściwe nawyki domowe;

-  zachęcić do podejmowanie w środowisku szkolnym, domowym i lokalnym działań ograniczających zużycie energii elektrycznej.

Zaplanowaliśmy następujące działania na ten rok szkolny;

 

1.      Podział dzieci na 6 osobowe ekozespoły,

2.      Poznanie źródeł energii,

3.      Wykonanie plakatów, układanie haseł i wierszyków o oszczędzaniu energii,

4.      Patrole energetyczne,

5.      Mierzenie i analizowanie zużycie energii w szkole,

6.      Pomiar mocy urządzeń elektrycznych,

7.      Promowanie oszczędzanie energii w domu, szkole i społeczności lokalnej,

8.      Budowanie urządzeń korzystające z energii odnawialnej,

9.      Zorganizowanie szkolnego festiwalu o energii,

10.  Segregacja odpadów, zbiórka zużytych baterii, starych telefonów komórkowych, plastikowych nakrętek.

11.  Usuwanie dzikich wysypisk oraz wspieranie akcji Sprzątania Warmii i Mazur,

12.  Promujemy zdrowe żywienie,

13.  Propagujemy ekologiczne środki transportu: rower, trolejbus, tramwaj.

 

Nasze działania w roku szkolnym 2010/2011

 

Poznawanie źródeł energii

W cyklu zajęć w ekozespołach poznaliśmy nieodnawialne źródła energii (wegiel, gaz, ropa) oraz alternatywne źródła energii tj. słońce, wiatr i wodę. Wiemy już, które z nich są bardziej przyjazne dla środowiska.

Przygotowaliśmy ekspozycję tematyczną zapoznającą z alternatywnymi źródłami energii i sposobami oszczędzania energii.

Obejrzeliśmy filmy;

  •   "Elbląg - powrót do świetności".
  •   "Od węgla do czystej energii'.
  •   "Bezpieczny gaz".

 

Kampania promująca poszanowanie energii

 

v Nasze działania:

1.    Przygotowaliśmy ogłoszenia,

2.    Umieściliśmy je w widocznych miejscach w szkole,

3.    Rozpoczęliśmy zbieranie elektrośmieci,

4.    Przeanalizowaliśmy wyniki.

v Zbiórka baterii

Od października 2010 roku na terenie naszej szkoły ponownie rozpoczęliśmy zbiórkę baterii -kontynuując współpracę z Organizacją Odzysku S. A. REBA.

 

v Zbiórka starych telefonów komórkowych


W tym roku przystąpiliśmy do Akcji Ekoszkoły, której celem jest zebranie jak największej ilości niepotrzebnych używanych telefonów komórkowych. Sprawne urządzenia zostaną ponownie wykorzystane w najbiedniejszych krajach świata, pozostałe zostaną zrecyklingowane.

Zebranie niepotrzebnego sprzętu redukuje poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dowiedzieliśmy się jakie są to zagrożenia, poznaliśmy bezpieczne przetwarzanie zużytych telefonów. Wiemy już jakie korzyści wynikają z ponownego użytkowania i recyklingu.

 

v Zbiórka plastikowych nakrętek.

Ponadto od kilku lat aktywnie uczestniczymy w zbiórce plastikowych nakrętek oraz płyt CD i DVD.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do przynoszenia zużytych baterii, telefonów komórkowych i nakrętek!!

Audyt energetyczny

Dowiedzieliśmy się jak wygląda zużycie energii w naszej szkole poprzez wykonanie trzech audytów:  monitoring licznika energii elektrycznej, przegląd marnowania watów oraz przegląd łowców nawyków.

Mierzyliśmy ile prądu pobierają urządzenia elektryczne w naszych domach i w szkole.

Dzięki audytowi dowiedzieliśmy się, ile energii zużywa dane urządzenie elektryczne. Po takim ustaleniu stwierdziliśmy, które nawyki mają największe znaczenie i co przede wszystkim powinniśmy zmienić w naszym stylu życia.

Aby przeprowadzić audyt  wykonaliśmy następujące czynności:

1. Stworzyliśmy listę używanego w szkole sprzętu elektrycznego w wybranych salach.
2. Określiliśmy, ile energii zużywa dane urządzenie.
3. Zmierzyliśmy pobór energii przez każde urządzenie.

Dowiedzieliśmy się, że urządzenia wyłączone w trybie czuwania (stand-by) też pobierają prąd. Zliczaliśmy takie w szkole i naszych domach oraz podliczaliśmy sumę zużycia prądu.

"Wycieczka ekologiczno-turystyczna do Parku Dolinka"

 

Poznaliśmy roślinność w parku, szukaliśmy najgrubszego drzewa, obserwowaliśmy ptaki przez lornetki, wyszukiwaliśmy małe owady w trawie przy pomocy lupy, urządziliśmy zawody w biegach na długie dystanse, szukaliśmy różnokolorowych liści do zielnika itp.


"Oszczędzamy, bo to umiemy sami"

Samodzielnie wyprodukowaliśmy cały zestaw pieczątek z ziemniaków. Mieliśmy przy tym świetną zabawę i dowiedzieliśmy się jak dużo wody i energii zużywa się do wyprodukowania podobnych pieczątek (pomocy edukacyjnych) w fabryce, czy zakładach.

 

"Jaką moc ma bateria?"

Poznaliśmy urządzenie do pomiaru mocy baterii, dzięki któremu mierzyliśmy zużycie przyniesionych przez nas baterii.

 

 


Od pani dowiedzieliśmy się, że są różne baterie, mające różną moc. Zapoznaliśmy się z pojęciami dotyczącymi energii, poznaliśmy ich zastosowanie, źródła oraz rodzaje.


 

Gdy baterie się zużywają nie powinniśmy ich wyrzucać do śmieci, a do specjalnych pojemników, które są u nas w szkole. Uświadomiliśmy sobie, że mamy wpływ na zmniejszenie ich zużycia. Postanowiliśmy, że zachęcimy rodziców do kupienia baterii akumulatorków i ładowarki. Sami mieliśmy w domu spisać sprzęt, który jest na baterie, zapisać, jakiego rodzaju są to baterie, a listę przekazać rodzicom.

Po tym pani pokazała mam jak wykonać obwód elektryczny z materiałów, które przynieśliśmy. Gdy żarówka zaczęła świecić byliśmy z siebie bardzo dumni.

Wymienialiśmy przedmioty, w których wykorzystywane są baterie. Doszliśmy do wniosku, że baterie  są bardzo potrzebne dzieciom do ulubionych zabawek.

  

"Urządzenia elektryczne"

Poznaliśmy różne urządzenia elektryczne. Dowiedzieliśmy się ile zużywają prądu. Wykonaliśmy plakaty.

 

 Propagujemy ekologiczne środki transportu: rower, trolejbus, tramwaj.

 

Nogi to najbardziej ekologiczny środek transportu. Chodząc nie wytwarzamy żadnych spalin, hałasu i nie uczestniczymy w korku. Nie wspominając o tym, że spacer jest zdrowy.

Rower- Zero spalin, zero hałasu, zdrowie i możliwość pokonywania większych odległości z ominięciem stojących w korkach samochodów. Doskonały na wycieczki.

Transport zbiorowy - autobus, tramwaj. Wytwarza spaliny i hałas. Jednak transport tego rodzaju ma wielkie znaczenie dla aglomeracji. Wystarczy sobie wyobrazić, co by było gdyby wszyscy ludzie z autobusów przesiedli się do samochodów osobowych. Korki by były niesamowite a w mieście można by się było udusić.

Kolej- w wielkości siła. Transport na duże odległości wielu osób jest opłacalny.

Skuter, motocykl- sprytne, ekonomiczne i wytwarzające mało spalin w porównaniu do samochodu osobowego rozwiązanie.

 

Chcąc poznać jeden z wyżej wymienionych środków transportu udaliśmy się na wycieczkę do zakładu Tramwaje Elbląskie.

 

Na miejscu spotkaliśmy się z pracownikiem Tramwaji, który oprowadził nas po zakładzie. Poznaliśmy historię Tramwajów, dowiedzieliśmy się o pracy tramwajarza, oraz poznaliśmy działanie tramwaju. Widzieliśmy halę napraw i konserwacji tego środka transportu. Na zakończenie udaliśmy się na przejażdżkę, najstarszym wagonem tramwajowym, po mieście.

 

 

AUDYT ENERGETYCZNY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  Elblągu

 

Myśliwi codziennych nawyków

W celu zbadania, gdzie w szkole marnowana jest energia elektryczna dokonaliśmy przeglądu wybranych pomieszczeń. Ponieważ nasza szkoła jest duża, nasze działania skierowaliśmy na przegląd pomieszczeń klas I-III, salę komputerową, dwie łazienki i korytarz. Co tydzień spośród członków naszych ekozespołów wyznaczaliśmy dwóch Strażników Energii, którzy czuwali nad tym, aby wyłączać zbędne oświetlenie. Uczniowie odwiedzali pomieszczenia w szkole w czasie przerw i po zakończeniu zajęć szkolnych, poszukując niewłaściwych nawyków.

 

PRZEGLĄD MYŚLIWYCH NAWYKÓW Data: 4 XI 2010r

 

 

Nazwa pomieszczenia

 

 

Sala 1

 

Sala2

 

Sala3

 

Łazienka1

 

Łazienka2

 

Korytarz

 

Sala komputerowa

 


ŚWIATŁO

 

Ile jest tu żarówek?

 

 

18

 

18

 

9

 

4

 

4

 

20

 

18

 

Ile w tym jest energooszczędnych

świetlówek?

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Ile żarówek nie było używanych i

pozostały włączone?

 

 

18

 

0

 

0

 

0

 

0

 

8

 

0

 

KOMPUTERY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest tu komputerów?

 

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

14

 

Ile komputerów nie było

używanych i pozostały włączone?

 

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

12

 

Ile komputerów pozostawiono w

stanie czuwania?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Ile jest tu monitorów?

 

 

1

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

14

 

Ile monitorów pozostawiono w

stanie czuwania?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Ile monitorów nie było używanych

i pozostały włączone?

 

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

12

 

Ile jest tu drukarek?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

Ile drukarek nie było używanych i

pozostały włączone?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

TV / DVD / Odtwarzacze wideo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest tu telewizorów, DVD,

odtwarzaczy wideo?

 

 

 

2

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Ile telewizorów, DVD, odtwarzaczy

wideo pozostało na stanie

czuwania?

 

 

2

 

2

 

2

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

Ile telewizorów, DVD, odtwarzaczy

wideo pozostało włączonych?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest tu projektorów?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

Ile projektorów było włączonych

lecz nie używanych?

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

INNE URZĄDZENIA

ELEKTRYCZNE

Magnetofon przepływowy podgrzewacz wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile jest tu innych urządzeń

elektrycznych?

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0

 

1

 

Ile tych urządzeń było włączonych

lecz nie używanych?

 

 

1

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Ile tych urządzeń było

zostawionych na stanie czuwania?

 

 

0

 

1

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

                 

 

Znamy rady na odpady

Zorganizowaliśmy zajęcia dotyczące segregacji śmieci i recyklingu "Znamy rady na odpady". Dzieci same proponowały wykorzystanie odpadów w nowej, bardzo ciekawej formie, jako dekoracje, urządzenia, zabawki (elektroniczne roboty, mumie).

"Elektroniczne roboty"

 Na zajęciach rozmawialiśmy o potrzebie segregacji odpadów. Dowiedzieliśmy się, co to jest recykling. Mając świadomość, że bez niego niedługo świat utonie w śmieciach, zabawiliśmy się w odzyskiwaczy śmieci. Z niepotrzebnych już nikomu odpadów wykonaliśmy roboty, które próbowaliśmy ożywić na różne sposoby. Niektóre z nich miały włączniki i świeciły kolorowymi światełkami, inne wykonywały piękne melodie ze starych pozytywek, jeszcze inne poruszały się. Wszystkie były ciekawe i piękne.


 

 "Papierowe mumie"

      

Zabawa w papierowe mumie uwieńczyła cykl zajęć dotyczący poznania produkcji papieru. Dowiedzieliśmy się ile potrzeba wysiłku, pracy, energii, wody, i drzew żeby powstały nasze książki i zeszyty. Wiemy tez, że możemy w sklepach kupić zeszyty, czy bloki rysunkowe, które są wykonywane z makulatury.

 

"Sałatki świata"

Ważnym działaniem na rzecz Ziemi, jest zmniejszenie konsumpcji mięsa. Do jego wyprodukowania zużywa się o wiele więcej wody i energii niż do produkcji innych produktów, a w szczególności warzyw i owoców. Poznaliśmy wartości odżywcze warzyw i owoców, a następnie w domu wyszukiwaliśmy różnych przepisów na niezwykłe sałatki. Wykonaliśmy je w szkole, były pyszne. Postanowiliśmy, że dwa razy w tygodniu nie będziemy spożywać mięsa, za to z chęcią ryby, warzywa i owoce.

 

"Święto pieczonego ziemniaka"

 Zorganizowaliśmy w klasie święto pieczonego ziemniaka. Poznaliśmy historię tego święta i jego znaczenie dla naszej kultury. Poznaliśmy wartość odżywczą ziemniaków i innych warzyw. Zapoznaliśmy się z piramidą żywieniową. Degustowaliśmy nasze gotowane w łupinkach ziemniaki z solą, masłem lub bez, bardzo nam smakowały.

 

  "Od łuczywa do żarówki"

Wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej "Od łuczywa do żarówki". Poznaliśmy historię powstania ognia i jego rozwój przez wieki.

W szkole zgromadziliśmy rożne rodzaje oświetleń: świecę, lampę naftową, latarkę itp.

Następnie próbowaliśmy sami wykonać prowizoryczną lampkę działającą na baterię.

 

Wycieczka do sklepu z artykułami AGD i RTV

Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się, na co zwracać uwagę kupując sprzęt AGD i RTV. Pan sprzedawca pokazał nam, jak rozpoznać sprzęt energooszczędny. Wiemy już, że posiadamy w naszych domach sprzęt, który z czasem wymienimy na energooszczędny. Przecież wszyscy chcemy płacić mniej za energię elektryczną.

 

 

 

Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością

W ramach spotkań w ekozespołach dzieci propagowały zdrowy styl życia, zachęcały swoich kolegów do kupowania zdrowych produktów w sklepiku szkolnym oraz jedzenia owoców i warzyw.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji ?Jedz warzywa i owoce?.

Poznawaliśmy zdrowe produkty w naszym ulubionym sklepie ze zdrowa żywnością.

 

Szkolny festiwal pod hasłem "Z ekologią na Ty"

W celu przygotowania festiwalu ekozespoły zaprojektowały przebieg festiwalu, wykonały plakaty z hasłami promującymi oszczędzanie energii.

Praca pod hasłem "Z ekologią na Ty' przebiegała w plenerze. Dzieci chętnie podjęły się wyznaczonych działań. Wykazały się olbrzymią wyobraźnią i kreatywnością. Zabawa polegała na tworzeniu plakatu ekologicznego, wykonaniu stroju z odpadów, ułożeniu rymowanki i wierszyka oraz wymyśleniu piosenki.

 

 

 

 

 

Konkurs Plastyczny "Jak w domu oszczędzamy energię"

W kwietniu zorganizowaliśmy szkolny konkurs plastyczny  "Jak w domu oszczędzamy energię". Najładniejsze prace wywiesiliśmy na korytarzu szkolnym.

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii

W zajęciach grupowych dzieci poznały cztery źródła energii: wodę, słońce, wiatr i biomasę, oraz sposoby jej przetwarzania. Dowiedziały się, jakie są miejsca wytwarzania prądu elektrycznego: elektrownie wodne, wiatrowe, cieplne (spalanie węgla). Omówione zostały sposoby bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń zasilanych energią. Uświadamialiśmy konieczność oszczędzania energii w szkole i w domu. Podsumowaniem zajęć było wykonanie wiatraków oraz przeprowadzenie doświadczenia alternatywnego wytwarzania energii z cytryny. Sprawdzaliśmy również jak woda przewodzi światło, wykonując doświadczenie w zaciemnionym pomieszczeniu.

 

 

 

 

 

 


Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts