Home Zamówienia publiczne Zamówienia poniżej 14 tys. euro
Zamowienia poniżej 14000 euro
PDF Drukuj Email

Elbląg, dnia 10.04.2013 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W  związku z realizacją   projektu  "Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI - Kultura i Dziedzictwo Kulturowe,
Działanie 11.3.,  Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu  zaprasza  do złożenia oferty na realizację działań i materiałów promocyjnych w ramach  w/w projektu.

Zakres działań do realizacji :

 1. Tablica informacyjna - termin realizacji  kwiecień -  maj  2013 roku
  - umieszczona w miejscu realizacji inwestycji zawierająca m.in. emblemat Unii Europejskiej odwołaniem słownym do Unii Europejskiej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ oraz hasło promocyjne POIiŚ. Ponadto na tablicy musi znajdować się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, tytuł projektu, logo beneficjenta, nazwa beneficjenta, wartość projektu i kwota dofinansowania w PLN  (w zaokrągleniu do pełnego PLN) - uwzględniony  zostanie obowiązujący wzór tablicy informacyjnej . Wymiary  tablicy 3 m (szerokość)  x  2 m  (wysokość).
 2. Tablica pamiątkowa - termin realizacji lipiec 2014 rok
  - umieszczona po zakończeniu realizacji  projektu, zawierająca m.in. emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej  odwołaniem słownym do Unii Europejskiej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ oraz hasło promocyjne POIiŚ  . Ponadto na tablicy musi znajdować się informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, tytuł projektu, logo beneficjenta.  Uwzględniony zostanie obowiązujący wzór tablicy pamiątkowej . Wymiary tablicy 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość).
 3. Naklejki informacyjne  - termin realizacji maj - czerwiec 2014 rok
  - służyć mają oznakowaniu sprzętu ( wyposażenia ) zakupionego w ramach przedsięwzięcia (przede wszystkim sprzęt  komputerowy, drukarki, instrumenty muzyczne), naklejki mają zawierać informacje w zakresie wymaganym wytycznymi i mają uwzględniać obowiązujący wzór naklejek ? ilość  100 sztuk
 4. Oznaczenie dokumentów - termin realizacji  kwiecień - maj 2013 rok
  - służyć mają  oznakowaniu stosownymi znakami dokumentów związanych z realizacją inwestycji zgodnie z wytycznymi i mają uwzględniać obowiązujący wzór oznakowania dokumentów  (segregatory, teczki  itp.) -  ilość : 100 sztuk
 5. Strona internetowa - termin realizacji  kwiecień -  maj  2013 r. (okres uruchomienia strony) promocja prowadzona  maj 2013 r. - sierpień  2014 r. oraz w okresie trwałości
  - utworzenie nowej profesjonalnej strony internetowej ZPSM z informacjami na stronie głównej  dot. powstałej w wyniku  realizowanego projektu nowej oferty edukacyjnej oraz na bieżąco aktualizowanej oferty kulturalnej. Oznakowanie strony ma uwzględniać obowiązujące zasady (informacje w wariancie podstawowym, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, (opcjonalnie - hasło promocyjne) oraz - obowiązkowo - odniesienie (link) do głównego serwisu  POIiŚ, tj. www.pois.gov.pl).
 6. Ulotki informacyjne - termin realizacji  styczeń - czerwiec 2014 rok
  - mają zawierać  informacje o projekcie oraz poszerzonej w wyniku realizacji projektu ofercie edukacyjnej szkoły  uwzględniając elementy wariantu podstawowego oznaczenia tj. emblemat UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ,  opcjonalnie - hasło promocyjne - ilość: 1000 sztuk
 7. Informacje prasowe w lokalnych mediach, na lokalnych portalach internetowych - termin realizacji kwiecień  2013 r. ? czerwiec 2014 r. (artykuł sponsorowany)
  - oznaczenie  informacji uwzględniające elementy wariantu podstawowego, tj. emblemat UE, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ,  opcjonalnie - hasło promocyjne.
 8. Roll up  - termin realizacji maj 2013
  - o wymiarach 100 cm szerokości   x   200 cm  wysokości, wydruk na materiale z tkanin poliestrowej powlekanej 510 g.; konstrukcja stalowa z dwiema stópkami ; składany maszt; torba transportowa  - ilość: 2 sztuki
 9. Tablice PCV - termin realizacji  maj  2013 r.
  - tablice mają zawierać wizualizację projektu o wymiarach 100 cm  x  70 cm - ilość: 3 sztuki


Zamawiający informuje, że wyżej wymienione działania promocyjne muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Ministra Rozwoju Regionalnego, które dostępne są na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce "Zasady promocji".

Oferty cenowe wraz z proponowanymi projektami należy składać do dnia 18 kwietnia 2013r. do godziny 10:00 w wersji papierowej do pokoju nr 14 (sekretariat  szkoły) lub na adres Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Traugutta 91, 82 -300 Elbląg

Załączniki
1. Formularz ofertowy


 


Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts