Drukuj

Zasady zachowania obowiązujące

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

w związku z zagrożeniem epidemicznym   COVID-19

1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły dwoma wejściami:

WEJŚCIE

KLASA

SZATNIA

Wejście główne

IV -VI - OSM I stopnia

I - VI - OSM II stopnia

szatnia główna

wejście od strony ul. Traugutta

I - III - OSM I stopnia

hall przy wejściu do sali koncertowej

2.      Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. Umożliwia to specjalny dyspenser  lub dozownik z płynem dezynfekującym.

3.      Po wyjściu z szatni uczniowie udają się niezwłocznie pod swoje sale.

4.      W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem lub żelem do dezynfekcji.  Zaleca się dezynfekcję rąk po każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej.

5.     Uczniowie klas  I - III  spędzają przerwy  wg  indywidualnego grafiku, który ustala wychowawca. Miejscem na pauzę jest korytarz przy sali lekcyjnej.

6.      Uczniowie klas IV - VI OSM I st. oraz I-VI OSM II st. spędzają przerwy wg  dotychczasowego grafiku, mają do dyspozycji  korytarze w różnych częściach szkoły z wyjątkiem korytarza przy salach lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej.

7.      Na terenie szkoły mogą znajdować się tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

8.      Rodzice mogą wejść do budynku szkoły tylko po wcześniejszym uzgodnieniu  poprzez kontakt telefoniczny ze szkołą lub sytuacjach nadzwyczajnych za zgodą dyrekcji szkoły. Obowiązkowa maseczka i ochrona na obuwiu.

9.     W częściach wspólnych typu: korytarz szkolny, klatka schodowa, biblioteka, jadalnia, szatnia zaleca się noszenie maseczek ochronnych - dotyczy uczniów , nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

10.  Wszyscy obecni w szkole starają się zachowywać od siebie odległość 1,5 m.

11.  Uczniowie nie mogą pożyczać sobie żadnych przyborów, podręczników ani częstować się jedzeniem.

12.  W łazienkach może przebywać jednocześnie  troje  uczniów.

13.  W szkole funkcjonuje pomieszczenie wydzielone na tzw. izolatkę, do której będą kierowani uczniowie z podejrzeniem zachorowania. O takim zdarzeniu rodzic zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie.

14.  Zabrania się przychodzenia do szkoły osobom z objawami wskazującymi na infekcje górnych dróg oddechowych.

15.  Zasady zachowania się w bibliotece, świetlicy, jadalni, punktu ksero , przy sklepiku  oraz podczas wychowania fizycznego określają odrębne regulaminy, z którymi każdy uczeń winien się zapoznać i stosować.

16.  Jeżeli w domu ucznia jakikolwiek  domownik pozostaje na kwarantannie, uczeń nie    przychodzi do szkoły i powinien o tym poinformować wychowawcę.

Zobowiązuje się wszystkich przebywających na terenie szkoły o bezwzględne  przestrzeganie powyższych zasad.

Zasady obowiązują od 14 września  2021r. do odwołania.

Podstawą  wyżej wymienionych zasad  dla szkoły  są wytyczne  GIS, MZ oraz MEiN.