Drukuj

Komunikat COVID-19 nr 9
Zasady organizacji pracy ZPSM  w Elblągu
od dnia 15 marca 2021 r.Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (ostatnia zmiana z dnia 11 marca 2021r.) w sprawie czasowego ograniczenia z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,od dnia 15 marca do dnia 26 marca 2021 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.

  1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II.    W OSM I st.

  1. W klasach I ? III  tryb hybrydowy dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych zgodnie z planem lekcji w dzienniku Mobireg oraz ustaleniami z nauczycielem instrumentu.
    Zapewnia się opiekę świetlicową (od 6.30 do 16.00) oraz wyżywienie w stołówce szkolnej.
  2. W klasach IV ? VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.

III.    W OSM II st.

  1. W klasach I ?VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
  2. Dla klas II i VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
  3. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.


W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg).

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki