Drukuj

Komunikat COVID-19 nr 10
Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu 
od dnia 22 marca 2021 r.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. ( ostatnia zmiana z 18 marca 2021 r. ) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

 

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.

  1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II. W OSM I st.

  1. W klasach I - VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
  2. Zapewnia się opiekę świetlicową (od 7.30 do 15.30) dla uczniów klas I - III, których rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

III. W OSM II st.

  1. W klasach I-VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
  2. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej, uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg obowiązującego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg).

Dopuszczalne jest prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem infrastruktury i gabinetów szkolnych (dotyczy nauczycieli).

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Powyższe zasady obowiązują do 9 kwietnia 2021 r.

 

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki